Få 5.000 kr. i tilskud

Hvis du har besluttet dig for at donere en del af din arv til en eller flere af organisationerne i Det Gode Testamente, dækker organisationerne helt eller delvist de omkostninger, der er forbundet med udfærdigelsen af dit testamente.

  • Alle organisationerne i Det Gode Testamente yder tilskud til oprettelsen af testamenter. Af den organisation, du donerer en del af din arv til, kan du få dækket op til kr. 4.000,00 plus moms, eller i alt kr. 5.000,00 til oprettelsen af dit testamente. De fleste testamenter koster mellem 4.000-8.000 kr. – du kan altid spørge din advokat, hvad testamentet kommer til at koste.
  • En forudsætning for at få tilskud til omkostningerne er, at testamentet udfærdiges af en bestallingshavende advokat (eller en jurist med tilsvarende ansvarsforsikring).
  • Nogle af organisationerne foretrækker at modtage en kopi af det notarialpåtegnede testamente forud for betalingen. Kontakt den eller de organisationer, du ønsker at betænke, for at høre mere.
  • Du er altid meget velkommen til selv – eller bede din advokat om – at kontakte den eller de velgørende organisationer, som du ønsker at betænke, for at høre mere om det praktiske.
  • Din arv gør en stor forskel for den eller de organisationer, du betænker i dit testamente. Det har stor betydning for dem, at de efterfølgende må rette henvendelse til dig for at takke for den tillid, du har udvist.
  • Tilskud til hel eller delvis oprettelse af testamente afhænger til dels af det testamenterede beløb. Minimumsbeløb kan være forskellig fra organisation til organisation.