Hvad er tvangsarv?

Tvangsarv er den del af ens formue, som ens arvinger har krav på at få efter en, og som man derfor ikke kan give til andre ved et testamente.

Hvem er mine tvangsarvinger?

De eneste arvinger, som er tvangsarvinger, er ens ægtefælle og ens livsarvinger. Få en oversigt over dine livsarvinger her: Om arveloven

Ægtefællens og livsarvingernes tvangsarv er på 25% af den arv, som de skal have i henhold til loven. Man kan derfor frit råde over 75% af sin formue, hvis man har tvangsarvinger.

Hvis man ikke har ægtefælle eller livsarvinger, kan man disponere over hele sin formue i et testamente.