Hvad er uskiftet bo?

Uskiftet bo betyder, at man ikke skifter, når ens ægtefælle dør. Dvs. man udbetaler ikke noget arv til børnene. Børnene får først deres arv, når den sidste af ægtefællerne dør.

Hvornår må man sidde i uskiftet bo?

Hvis man har fælles børn og fælleseje i ægteskabet (dvs. man ikke har oprettet ægtepagt), har man krav på at sidde i uskiftet bo. Man behøver altså ikke at spørge sine børn.

Ens stedbørn skal derimod give tilladelse til, at man kan få lov at sidde i uskiftet bo.

Hvis man har særeje, kan man ikke sidde i uskiftet bo.

Fordele og ulemper

Man skal overveje meget nøje, om man skal vælge at sidde i uskiftet bo, da der både er fordele og ulemper. Tit er det en fordel at skifte – dvs. at udbetale børnenes arv til dem. Tal med en advokat om det.

Når man sidder i uskiftet bo, må man som udgangspunkt handle, som man har lyst til. Dog sætter loven nogen grænser – blandt andet for, hvor meget man må give i gave. Der skal dog meget til, før man overskrider grænserne for, hvad man må.

Hvis ægtefællernes samlede formue er under et vist beløb kan ægtefællen overtage hele boet uden at skulle betale noget til børnene. Det er ikke et uskiftet bo, men en særlig regel i skifteloven, som sikrer ægtefællen mulighed for altid at få en minimumsarv.