KFUKs Sociale Arbejde

Gennem Rederne arbejder vi for at forbedre livssituationen for udsatte kvinder i prostitution og misbrug. Vi hjælper også udenlandske kvinder, der af forskellige grunde er endt i prostitution i Danmark.

KFUKs Sociale Arbejde er hovedorganisation for en række tilbud, væresteder og projekter, med fælles vision og strategi. Hver har sin profil og målgruppe, men fælles for dem alle er næstekærlighed. Vores organisation er til for mennesker, der er havnet i en svær situation på grund af hjemløshed, stof- og alkoholmisbrug psykisk sygdom og fattigdom.

Vi hjælper med omsorg i form af en seng at sove i eller et varmt måltid. Vi hjælper også den enkelte med at komme videre i tilværelsen gennem samtale, rådgivning og som bisidder i kontakten med myndigheder. Foruden skadesreduktion, omsorg og støtte, er forebyggelse en vigtig prioritering, for at forhindre unges vej ind i prostitution og hjemløshed.