Danmarks Naturfredningsforening

Lad naturen arve

I mere end 100 år har Danmarks Naturfredningsforening arbejdet for at bevare landskabets og naturens værdier.
Som den eneste private forening kan vi rejse fredningssager, så også vores børn og børnebørn får glæde af den dyrebare og unikke danske natur.

I dag uddør plante- og dyrearter, fordi naturen svinder ind. Aldrig har der været så lidt natur i Danmark som nu.
Derfor vil vi have genskabt skove, enge og overdrev, som samtidig kan bremse op for klimaforandringerne og give os lettere adgang til naturen.

Vi ønsker at skabe et bæredygtigt og grønt Danmark med plads til en mangfoldig natur.
Din støtte til Danmarks Naturfredningsforening vil være med til at sikre vores natur for eftertiden.