Selve papirarbejdet

Selve papirarbejdet
Foto: Sebastian Pichler

Testamentet – skriftligt og underskrevet

Hvis du har besluttet dig for at oprette et testamente, er der nogle praktiske ting, du skal vide.

Et testamente skal altid være skriftligt og underskrevet af dig og to vidner eller dig og en notar. Vi anbefaler helt klart at få det underskrevet hos en notar.

Når testamentet bliver oprettet for en notar, skal du – ud over det skriftlige eksemplar af testamentet – også have en særlig forsideblanket med til notaren. Blanketten kan du finde på www.domstol.dk.

Til mødet med notaren skal du også huske at tage billedlegitimation med – f.eks. pas eller kørekort. Endelig skal du huske, at der skal betales et gebyr på 300 kr. På www.domstol.dk kan du finde den nærmeste skifteret, og du kan se, om det er nødvendigt at bestille tid hos notaren.

Ved mødet hos notaren tjekker notaren din identitet og sikrer, at du er ved din fornufts fulde brug. Herefter underskriver først du og herefter notaren testamentet.

Man kan når som helst ændre sit testamente

Hvis der nogle enkelte småting, der skal ændres i testamentet, kan man gøre det, mens notaren ser på. Herefter sætter notaren sin signatur ved ændringen, så man kan se, at hun har været til stede, når man ændrede. Testamentet gælder fra det tidspunkt, du har underskrevet testamentet hos notaren.

Du får et eksemplar af testamentet med, og notaren gemmer et eksemplar, som han eller hun sender ind til et centralt arkiv, hvor man kan finde det, når du dør.

Du kan når som helst ændre dit testamente – eller bare tilbagekalde det (forudsat, at du ikke har gjort testamentet uigenkaldeligt eller har oprettet det sammen med en anden). Det gør du på samme måde, som når du opretter det.

Få hjælp fra en advokat

Det er ikke en betingelse, når man opretter testamente, at det er udarbejdet med hjælp fra en advokat. I princippet kan man selv skrive testamentet og få det underskrevet for en notar eller for to vidner. Så er testamentet gyldigt.

Ofte vil det dog være en rigtig god ide at kontakte en advokat, hvis man overvejer at oprette et testamente. Se nærmere under Hvad laver (og koster) advokaten.