UNICEF Danmark

Alle børn har ret til at være sunde, raske og trygge, og dét kæmper vi for på deres vegne

UNICEF Danmark
Grækenland 1946, UNICEF serverer mad for børn efter Anden Verdenskrig.

GIV DIN ARV LIV
UNICEF er dén organisation, som alle verdens lande har sat i spidsen for at sørge for, at børn overlever og klarer sig i livet. Rammen er FN’s Børnekonvention, og hele indsatsen afhænger af frivillige bidrag, UNICEF modtager nemlig ikke nogen former for offentlig støtte. UNICEF blev oprettet af FN i 1946 med det formål at hjælpe syge og sultende børn efter Anden Verdenskrig, og i dag er vi verdens største og mest indflydelsesrige børneorganisation.

DET NYTTER
Der er sket enorme fremskridt for verdens børn. Gennem de seneste 30 år er børnedødeligheden halveret. Det samme er andelen af børn, som er underernærede. Og andelen af børn som ikke kommer i skole. Også i Danmark har vi set helt konkrete forbedringer for børn. Der er blandt andet etableret et statsligt Børneråd, som skal sikre børns rettigheder. Børnepornografi er blevet forbudt. Forældres revselsesret er afskaffet. Og børn har fået ret til at blive hørt i sager om forældremyndighed.
Men udfordringerne står i kø i de kommende år, så vi har brug for al den hjælp, vi kan få.