Care Danmark

CARE styrker kvinder i kampen mod fattigdom og klimaforandringer

CARE Danmark

CARE Danmark
Jemtelandsgade 1
2300 København S
Tlf.: 35 20 01 00
CVR: 12 92 10 47
care.dk

nicolai-michelsen-care
Nicolai Michelsen

Kontakt Nicolai på:
Tlf.: 52 40 60 38 
E-mail: nmichelsen@care.dk

I verdens fattigste lande har klimakrisen og det ekstreme vejr katastrofale konsekvenser. Tørker, storme og oversvømmelser slår husdyr ihjel, ødelægger høsten, jævner hjem med jorden og skaber voldsomme konflikter om jord og vand. Det rammer især kvinderne hårdt. Kvinderne er i forvejen mest udsatte og kæmper allerede mod sult, fattigdom og ulighed, og med klimakatastroferne har kvinderne fået endnu en fjende i kampen for at overleve.

Vi støtter kvinderne i klimakrisens brændpunkter, fordi de er nøglen til en bedre fremtid. Ved at styrke kvinderne med klima-smart landbrug, uddannelse og politisk indflydelse støtter vi dem i deres kamp for at kunne overleve klimakatastroferne og samtidig bekæmpe den grundliggende ulighed. På den måde skaber kvinderne varig forandring og en fremtid uden sult og fattigdom for både sig selv og deres børn.

Vi har brug for din hjælp for at kunne hjælpe andre. For advokaterne er det ofte helt enkelt at oprette dit testamente. Hvis du overvejer at betænke CARE, vil vi hjælpe dig med at finde en god advokat.

Har du spørgsmål om arv og testamente, er du meget velkommen til at kontakte chef for Engagement & Kommunikation Nicolai Michelsen på telefonnummer 52 40 60 38.

Care Danmark