Danmarks Naturfredningsforening

Beskyt naturen, miljøet og klimaet i Danmark – langt ud i fremtiden

Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforening
Masnedøgade 20
2100 København Ø
Tlf.: 39 17 40 00
CVR: 60 80 42 14
dn.dk

Danmarks Naturfredningsforeningen - kontaktperson
Lone Norup

Kontakt Lone på:
Tlf.: 31 19 32 62, hverdage ml. kl. 9-16
E-mail: lone@dn.dk

Naturen kan jo ikke forsvare sig selv
Siden 1911 har Danmarks Naturfredningsforening været naturens advokat. Vi har talt naturens sag og har forsvaret den i alle spørgsmål, hvor unikke landskaber, sårbare dyr, drikkevandet miljøet eller klimaet i Danmark er blevet uretfærdigt behandlet af offentlige og private interesser.

Når du giver en testamentegave til Danmarks Naturfredningsforening er du med til at sikre, at

  • Danmark består af smukke landskaber med en variation af skove, søer, marker, enge og strande.
  • Danmark har en rig natur med en mangfoldighed af dyr og planter og plads til deres levesteder.
  • Danmark har et rent miljø, hvor produktion, forbrug og affaldshåndtering foregår på en måde, der skader naturen, miljøet og klimaet så lidt som muligt.
  • Danmark har et sundt miljø, der sikrer naturen og befolkningen mod forurening af vand, jord og luft og klimaforandringer.
  • Danmarks befolkning har adgang til vores kyster og skove og mulighed for at få gode og forskelligartede naturoplevelser – under hensyntagen til naturens sårbarhed, selvfølgelig.
    – også langt ude i fremtiden


Danmarks Naturfredningsforening modtager ikke offentlig støtte
Danmarks Naturfredningsforening er en privat forening og modtager ikke støtte fra det offentlige. Vores indtægter kommer primært fra vores medlemmer, bidrag fra fonde og erhvervslivet samt fra testamentegaver fra danskere, som ønsker at beskytte naturen, miljøet og klimaet – også langt ude i fremtiden.

Få rådgivning og tilskud til oprettelsen af dit testamente
Danmarks Naturfredningsforening hjælper med at finde en advokat og med betaling af testamentet. Donerer du en del af din arv til Danmarks Naturfredningsforening, kan du få dækket op til 5.000 kr. af omkostningerne til advokaten. Kontakt DN’s testamenterådgiver for en uforpligtende snak.

På forhånd tak for hjælpen på naturens, miljøets og klimaets vegne.

Danmarks Naturfredsforening