Psoriasisforeningen

Hver dag diagnosticeres 10 danskere med den kroniske sygdom psoriasis. Psoriasisforeningen kæmper for et godt liv for alle de 165.000 danskere, der lever med psoriasis i hud og led, og deres pårørende.

Psoriasisforeningen

Psoriasisforeningen
Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
Tlf.: 36 75 54 00
CVR: 81 93 53 19
psoriasis.dk

kontaktperson Psoriasisforeningen
Lizzie Berg

Kontakt Lizzie på:
Tlf.: 36 38 85 97
E-mail: lb@psoriasis.dk

Psoriasis kan være en invaliderende sygdom. Det ved man, hvis man har haft den kroniske sygdom inde på livet enten som patient eller pårørende.

Desværre er der i Danmark stor uvidenhed om psoriasis, der af mange regnes for en mild og rent kosmetisk lidelse, ligesom mange fejlagtigt tror, psoriasis smitter. Det er med til at gøre psoriasis til en overset og tabuiseret lidelse. Den uvidenhed kæmper Psoriasisforeningen for at komme til livs, så de 165.000 danskere med psoriasis i hud og led kan få den rette hjælp, støtte og behandling.

Alt for mange må kæmpe for at leve godt
For psoriasis er meget mere end en hudsygdom, sygdommen er blandt andet forbundet med nedsat livskvalitet og følgesygdomme som hjertekarsygdom, diabetes, gigt og depression. Mange føler sig begrænset i deres hverdag, dækker sig til eller isolerer sig socialt, børn med psoriasis bliver ofte drillet eller mobbet.

Dertil oplever alt for mange psoriasispatienter at måtte kæmpe sig igennem sundhedssystemet for at finde en behandling, der gør det muligt at leve et godt, normalt og aktivt liv.

Der er hårdt brug for støtte til psoriasissagen
Derfor arbejder Psoriasisforeningen for at forbedre vilkårene for alle med psoriasis i hud og led i Danmark og deres pårørende. Blandt andet fremmer foreningen viden, forskning og behandling, yder hjælp via vores rådgivningslinje og samarbejder med politikere og sundhedsprofessionelle om målrettede indsatser, der skal sikre alle med psoriasis et godt liv.

Men vi kan ikke gøre det uden dig. Som privat forening er vi afhængige af bidrag fra privatpersoner, og der er hårdt brug for støtte til psoriasissagen, som ikke får samme fokus som andre store folkesygdomme.

Når du betænker os i dit testamente, er du med til at sikre, at vi kan fortsætte vores arbejde.

Topbillede Psoriasisforeningen
Foto: Octavio Ruiz