Hvad er særeje?

Særeje kan bestemmes mellem ægtefæller i en ægtepagt, eller man kan i sit testamente bestemme, at ens arvingers arv skal være deres særeje.
Der findes mange forskellige former for særeje og konsekvensen af at vælge særeje er forskellig alt efter, hvilken form for særeje, man vælger. Tal med din advokat om det.