Arveforskud

Ved et arveforskud har du som arvelader mulighed for at give et forskud på arv til en af dine livsarvinger, mens du er i live. Det er kun muligt at give arveforskud til dine livsarvinger. Du kan derfor ikke give arveforskud til eksempelvis børnebørn, hvis dine børn er i live. Det skal dog bemærkes, at du kan indsætte dine børnebørn i et testamente, hvorved dine børnebørn på denne måde har mulighed for at arve efter dig.

Mange vælger at give et arveforskud for at kunne opleve at glæde deres børn med arven og eventuelt se dem bruge arven på noget godt. Derudover kan det være oplagt, hvis et af dine børn akut får brug for økonomisk hjælp. På den måde forskelsbehandles dine børn ikke, idet forskuddet trækkes fra barnets arv, når den samlede arv skal gøres op, efter du som forælder er afgået ved døden.

Eksempel: M er ugift og har børnene B og C. B har mistet sit job og har derfor svært ved at klare sig økonomisk. For at hjælpe og aflaste B ønsker M at give et arveforskud på kr. 200.000 til B. Der oprettes herefter en aftale om arveforskud, og B modtager kr. 200.000. C modtager ingenting. Et år senere afgår M ved døden. M efterlader sig en samlet formue på kr. 600.000. Arveforskuddet på kr. 200.000 lægges oven i arven, så den samlede arv bliver kr. 800.000. Da M var ugift, skal B og C som de eneste arvinger dele kr. 800.000 ligeligt. De udtager således hver kr. 400.000. Da B allerede har modtaget kr. 200.000, vil de blive fratrukket hans arv. Der skal således udbetales kr. 200.000 til B og kr. 400.000 til C.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at du som arveforskudsmodtager kan risikere at skulle betale afgift af arveforskuddet. Hvis arveforskudsmodtageren ikke betaler denne afgift, hæfter du som arveforskudsgiver solidarisk. Hvis arveforskuddet er under en værdi af kr. 74.100 (beløbsgrænse for 2024), kan du dog give arveforskuddet uden at skulle betale afgift. En ægtefælle skal ikke betale afgift. Hvis arveforskuddet gives til en svigerdatter eller svigersøn er beløbsgrænsen på kr. 25.900 (beløbsgrænse 2024).

Skriv til eller bliv ringet op af en advokat

Har du spørgsmål til oprettelse af testamente, kan vi tilbyde gratis rådgivning fra advokater, som samarbejder med Det Gode Testamente.

Find lokal advokat

Få hjælp til udfærdigelse af dit testamente af en advokat fra dit nærområde. Se oversigt over advokater, som samarbejder med Det Gode Testamente.

Gode råd til valg af rådgiver

Her får du fem simple råd, som kan hjælpe dig, når du skal vælge rådgiver til oprettelse af dit testamente.