Selve papirarbejdet ved oprettelse af testamente

Hvis du har besluttet dig for at oprette et testamente er der nogle praktiske ting, du skal vide om selve papirarbejdet. Et testamente skal altid være skriftligt og underskrevet af dig og to vidner, eller af dig og en notar. Vi anbefaler helt klart, at du får din testamente underskrevet hos en notar.

Mødet med notaren

Når du skal oprette dit testamentet med en notar, skal du medbringe et skriftligt eksemplar af testamentet og en særlig forsideblanket. Blanketten kan du finde på www.domstol.dk.

Til mødet med notaren skal du også huske at tage billedlegitimation med – f.eks. pas eller kørekort. Endelig skal du huske, at der skal betales et gebyr på kr. 300,-. På www.domstol.dk kan du finde den nærmeste skifteret og du kan se, om det er nødvendigt at bestille tid hos notaren.

Ved mødet hos notaren tjekker notaren din identitet og sikrer, at du er ved din fornufts fulde brug. Herefter underskriver først du og herefter notaren testamentet.

Man kan ændre sit testamente når som helst

Hvis der er nogle enkelte småting, der skal ændres i testamentet kan man gøre det mens notaren ser på. Herefter sætter notaren sin signatur ved ændringen, så man kan se, at notaren har været til stede da man foretog en ændring. Testamentet gælder fra det tidspunkt du har underskrevet testamentet hos notaren.

Du får et eksemplar af testamentet med, og notaren gemmer et eksemplar som han/hun sender til et centralt arkiv, hvor man kan finde det, når du dør.

Du kan når som helst ændre dit testamente – eller blot tilbagekalde det (forudsat, at du ikke har gjort testamentet uigenkaldeligt, eller har oprettet det sammen med en anden). Det gør du på samme måde som da du oprettede det.

Få hjælp fra en advokat

Det er ikke en betingelse, når man opretter testamente, at det er udarbejdet med hjælp fra en advokat. I princippet kan man selv skrive testamentet og få det underskrevet for en notar eller for to vidner. Så er testamentet gyldigt.

Ofte vil det dog være en rigtig god ide at kontakte en advokat, hvis man overvejer at oprette et testamente. Se nærmere under Hvad laver (og koster) advokaten.