30%-løsningen

Hvis du ønsker at betænke din familie, men der også er en eller flere velgørende organisationer som du gerne vil støtte, kan du overveje at bruge 30%-løsningen.

Betaling af bo- og  tillægsboafgifter

30%-løsningen er en ordning, hvor en eller flere velgørende organisationer indsættes i testamentet til at arve 30% af boet på betingelse af, at organisationerne betaler bo- og tillægsboafgifter for de øvrige arvinger.

De øvrige arvinger modtager så 70% af boet og skal ikke betale afgifter.

Da velgørende organisationer ikke selv betaler bo- og tillægsboafgift, betyder det, at familien får lidt mere i arv, og der bliver samtidig et beløb til den eller de velgørende organisationer.

Løsningen er en fordel for dig, som efterlader dig arvinger, der ud over boafgift skal betale tillægsboafgift på 25 pct. Det kan f.eks. være niecer, nevøer eller en god ven.

Se eksemplerne:

Eksempel nr. 1 (2024 tal)
Eksempel på normal udregning af bo- og tillægsboafgift (dvs. dine arvinger betaler selv afgiften). Formue på 1 mio. kr.

• Arv i alt                                 kr. 1.000.000 kr.
• Nevø/niece                          kr. 674.974 kr.
• Staten                                    kr. 325.026 kr.

Eksempel nr. 2 (2024 tal)
Eksempel på 30 %-løsningen (dvs. en velgørende organisation betaler afgiften). Formue på 1 mio. kr.

• Arv i alt                                 kr. 1.000.000 kr.
• Nevø/niece                          kr. 700.000 kr.
• Velgørende organisation   kr. 83.724 kr.
• Staten                                   kr. 216.276 kr.

Eksemplerne ovenfor illustrerer, hvordan arvingerne arver 25.026 kr. mere ved at lade en velgørende organisation arve 30% og betale bo- og tillægsboafgiften. Og den velgørende organisation arver omkring 83.000 kr.