30%-løsningen

Hvis du ønsker at betænke din familie, men der også er en eller flere velgørende organisationer, som du gerne vil støtte, kan du overveje at bruge 30%-løsningen.

Betaling af bo- og  tillægsboafgifter

30%-løsningen er en ordning, hvor en eller flere velgørende organisationer indsættes i testamentet til at arve 30% af boet på betingelse af, at organisationerne betaler bo- og tillægsboafgifter for de øvrige arvinger.

De øvrige arvinger modtager så 70% af boet og skal ikke betale afgifter.

Da velgørende organisationer ikke selv betaler bo- og tillægsboafgift, betyder det, at familien får lidt mere i arv, og der bliver samtidig et beløb til den eller de velgørende organisationer.

Se eksemplerne:

Eksempel nr. 1 (2021 tal)
Eksempel på normal udregning af bo- og tillægsboafgift (dvs. dine arvinger betaler selv afgiften). Formue på 1 mio. kr.

• Arv i alt        kr. 1.000.000 kr.
• Nevø/niece kr. 672.240 kr.
• Staten          kr. 327.760 kr.

Eksempel nr. 2 (2021 tal)
Eksempel på 30 %-løsningen (dvs. en velgørende organisation betaler afgiften). Formue på 1 mio. kr.

• Arv i alt                                 kr. 1.000.000 kr.
• Nevø/niece                          kr. 700.000 kr.
• Velgørende organisation   kr. 80.990 kr.
• Staten                                   kr. 219.010 kr.

Eksemplerne ovenfor illustrerer, hvordan arvingerne arver ca. 30.000 kr. mere ved at lade en velgørende organisation arve 30 % og betale bo- og tillægsboafgiften. Og den velgørende organisation arver omkring 80.000 kr.