Bobestyrer

En autoriseret bobestyrer udpeges af skifteretten og foretager bobehandling i forbindelse med et dødsfald. En bobestyrer er autoriseret til at administrere din formue og dit hjem, når du afgår ved døden. Det er bobestyrerens opgave at klarlægge og opgøre din formue og fordele den eventuelle efterladte arv til dine efterladte arvinger samt beregne den boafgift som tilfalder staten. Det skal nævnes, at afdøde også i et testamente har mulighed for at udpege en bobestyrer, som således vil gå forud for en bobestyrer udpeget af skifteretten.

Bobestyreren har pligt til at sørge for at boet, altså den formuemasse som skal opgøres og afvikles, afvikles på en ordentlig og korrekt måde og samtidig lever op til de betingelser der stilles. Bobestyreren træffer væsentlige beslutninger sammen med afdødes arvinger. Hvis der opstår uenigheder mellem arvingerne foretages der en afstemning, hvorefter arvingernes stemmer fordeles efter størrelsen på deres arvelod som er den andel af et dødsbos nettoformue, som en arving står til at skulle modtage. Bobestyrer har pligt til at efterkomme resultatet af afstemningen, medmindre dette er åbenbart urimeligt.

Det er et krav, at et bo skal skiftes af en bobestyrer: 1) hvis boet antages at være insolvent, 2) alle arvinger er insolvente, 3) en arving anmoder herom, 4) alle arvingerne er under 18 år, 5) der er tvivl om, hvem der skal arve, eller 6) at afdøde har anført et ønske om bobestyrer i sit testamente.

Bobestyrers arbejde omfatter bl.a. følgende:

  • Indrykning af proklama i Statstidende. Herefter har kreditorerne 8 uger til at anmeldelse krav.
  • Finde arvinger
  • Administrere aktiver og passiver
  • Orientere kreditorer
  • Repræsentere boet hvis der foreligger retssager
  • Udfærdigelse af åbningsstatus, selvangivelse og boopgørelse
  • Beregne boafgift og betaling heraf
  • Udbetaling af eventuel arv til afdødes arvinger

 

Du har også mulighed for at skifte boet privat. Det betyder, at det er boets arvinger, der står for opgørelse og afvikling uden hjælp fra en bobestyrer. Ved et privat skifte overtages både aktiver og passiver.

For at kunne vælge et privat skifte skal alle arvinger være enige om, at boet skiftes privat, boet skal være solvent, og mindst en af arvingerne skal være solvent. Det bør dog nævnes, at det for mange kan være en stor hjælp at lade en advokat bistå med flere af de praktiske opgaver, som skal varetages og bistå med udarbejdelse af boopgørelse. Det er derfor ikke nødvendigvis arvingerne alene som skal varetage hele opgaven.

Det er vigtigt at tage alle overvejelser i betragtning, hvis du er i tvivl, om boet skal skiftes privat eller ved en autoriseret bobestyrer. Tag derfor gerne kontakt til en advokat, der kan vejlede dig og dine pårørende om jeres muligheder, fordele og ulemper ved de to skifteformer mv.