Fremtidsfuldmagt

Du kan have indflydelse på, hvem der skal varetage både dine økonomiske såvel som personlige forhold, hvis du ikke selv er i stand til dette. Det kan eksempelvis være i tilfælde af sygdom såsom demens. Ved en fremtidsfuldmagt sikrer du dig, at det er de ønskede personer, som du har valgt, der kan handle på dine vegne i tilfælde af, at du ikke selv er i stand til at varetage dine egne interesser. Således undgår du, at staten træffer beslutninger for dig, og du sikrer samtidig, at der handles ud fra dine egne interesser. Fremtidsfuldmagten får således først virkning på det tidspunkt i fremtiden, hvor du eventuelt ikke selv er i stand til at varetage dine interesser.

En fremtidsfuldmagt er således et gyldigt oprettet dokument som giver adgang til, at en udvalgt person eller personer kan varetage fuldmagtsgiverens interesser, økonomi og andre forhold, hvis denne på et tidspunkt ikke længere er i stand til dette. I dokumentet skal der nøje tages stilling til, hvem der ønskes som fuldmagtshaver samt i hvilket omfang der gives fuldmagt. Det er således vigtigt, at ønskerne beskrives nøje for at undgå eventuelle problemstillinger, der måtte opstå, når fuldmagtsgiveren ikke længere er i stand til at tage stilling til det, der måtte opstå.

En aktiv fremtidsfuldmagt kan bl.a. omfatte følgende:

Du kan give fremtidsfuldmagt til en eller flere personer. Den eller de personer, som du ønsker at indsætte, må dog ikke være under 18 år, være under værgemål og må ikke have oprettet egen fremtidsfuldmagt, som er i kraft. Du bør i forbindelse med dine overvejelser tænke over, om du har tillid til den eller de personer, som du ønsker at indsætte – også længere ud i fremtiden.

Hvis du ønsker at oprette en fremtidsfuldmagt, gøres dette via Tinglysningsrettens hjemmeside. Når fremtidsfuldmagten ønskes iværksat, skal fremtidsfuldmagtsgiverens læge vurdere, om vedkommende er i en situation, hvor det er nødvendigt at iværksætte fremtidsfuldmagten. Lægen skriver en erklæring herom. Erklæringen fremsendes til Familieretshuset. Det er herefter Familieretshuset som skal vurdere, om fremtidsfuldmagten lever op til de betingelser, der er indeholdt i denne.

For at en fremtidsfuldmagt bliver gyldigt oprettet, er det et krav, at enten fremtidsfuldmagten vedkendes for notaren eller, hvis du er fritaget for MitID, at fremtidsfuldmagten underskrives i Familieretshuset. Der gælder en frist på seks måneder efter, at fremtidsfuldmagten er indlagt i domstolenes personbog til, at den vedkendes for notaren.

Fremtidsfuldmagten ophører, når du afgår ved døden, eller når fremtidsfuldmægtigen selv afgår ved døden, ikke ønsker at være fremtidsfuldmægtig, kommer under værgemål eller har en aktiv fremtidsfuldmagt, hvor andre skal handle på vedkommendes vegne. Hvis du har udpeget mere end en person, kan disse fortsat varetage deres opgave, hvorfor fremtidsfuldmagten endnu ikke vil ophøre.

Skriv til eller bliv ringet op af en advokat

Har du spørgsmål til oprettelse af testamente, kan vi tilbyde gratis rådgivning fra advokater, som samarbejder med Det Gode Testamente.

Find lokal advokat

Få hjælp til udfærdigelse af dit testamente af en advokat fra dit nærområde. Se oversigt over advokater, som samarbejder med Det Gode Testamente.

Gode råd til valg af rådgiver

Her får du fem simple råd, som kan hjælpe dig, når du skal vælge rådgiver til oprettelse af dit testamente.