Gode råd til valg af rådgiver ved oprettelse af testamente

Her får du fem simple råd, som kan hjælpe dig, når du skal vælge rådgiver til oprettelse af dit testamente.

1. Du bør vælge en rådgiver, som er specialist i familie- og arveret

Hvis du vælger en specialist i familie- og arveret, som kan være en advokat eller en jurist, kan du være sikker på, at vedkommende har erfaring og den nyeste viden om, hvordan et testamente skal udformes. Dit testamente bliver præcis som du ønsker det, og du undgår, at der efterfølgende opstår misforståelser.

En advokat med speciale i familie- og arveret vil også kunne vurdere familiens samlede personlige og økonomiske situation, f.eks. hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt også at oprette ægtepagt om særeje.

2. Din rådgiver skal være ansvarsforsikret

Advokater og deres advokatfuldmægtige har en lovpligtig ansvarsforsikring, som sikrer, at du, eller dine arvinger, er dækket, hvis der mod forventninger er begået fejl. En jurist kan have en tilsvarende ansvarsforsikring. Hvis du vælger at oprette testamente via en digital platform, skal du altid sikre dig, at du ydes konkret og individuel rådgivning fra en person, som har en tilstrækkelig ansvarsforsikring. Hvis du ikke kan finde oplysninger om det på udbyderens hjemmeside, bør du via en info. e-mail adresse (eller lignende) bede om dokumentation for, at rådgiveren har en tilstrækkelig ansvarsforsikring. Vi anbefaler, at du beder om en kopi.

3. Du skal have personlig og individuel rådgivning

Når du opretter et testamente skal du sikre dig, at du får personlig rådgivning fra en advokat, eller jurist, som har forholdt sig til din og din families individuelle situation.
Du vil i nogle tilfælde skulle besvare en række indledende spørgsmål. Det gælder især ved digitale løsninger. Et testamente er imidlertid ikke en ”standardvare”, men skal tilpasses nøjagtigt til dine ønsker. Derfor bør du sikre dig, at du har kontakt til den advokat, eller jurist, som udfærdiger dit testamente.

4. Du kan få gratis og uforpligtende advokatrådgivning

Nogle advokater tilbyder en indledende og uforpligtende gratis samtale om dit testamente. Du kan også kan få gratis råd og vejledning fra én af de arvespecialister, som Det Gode Testamente samarbejder med. Du kan selv rette henvendelse til en advokat i dit lokalområde, eller bede om at blive ringet op eller kontaktet via e-mail her.

5. Du bør kende alle omkostninger på forhånd

Inden de påbegynder arbejdet, er advokater og advokatfuldmægtige forpligtet til at oplyse om alle omkostninger, som er forbundet med at oprette testamente – inklusiv udgifter til en notar. Du bør således modtage en skriftlig ordrebekræftelse med et prisoverslag. Prisen er baseret på advokatens overblik over og kendskab til din sag, samt det forventede tidsforbrug. For at spare tid og penge, vil det derfor være godt, at du er så forberedt som muligt før du kontakter en rådgiver. Du kan downloade en tjekliste her: Tjeklisten. Denne kan hjælpe dig med dette.

Det er altid en god idé at sikre, at du har et overslag over alle omkostninger inden du indgår en aftale med en rådgiver. Når du har godkendt indholdet af testamentet, og har underskrevet det på et dommerkontor, vil du modtage en regning fra advokaten.
Du skal ikke betale for testamentet, før du er sikker på, at indholdet er korrekt og vurderet personligt af din rådgiver.

Hvis du ønsker at betænke én eller flere af de velgørende organisationer, som er med i Det Gode Testamente, yder organisationerne tilskud til testamentes oprettelse. Det er en god idé at kontakte den eller de velgørende organisationer forinden, hvis du har spørgsmål. Du skal være opmærksom på, at såfremt du ønsker, at en velgørende organisation skal yde tilskud til dit testamente, skal selve fakturaen fra advokaten udstedes direkte til organisationen.