Hvad er særeje?

Særeje er det modsatte af formuefællesskab/fælleseje. Særeje kan bestemmes mellem ægtefæller i en ægtepagt, eller man kan i sit testamente bestemme, at ens arvingers arv skal være deres særeje.

Forskellige former for særeje

Der findes mange forskellige former for særeje, og konsekvensen af at vælge særeje er forskellig alt efter, hvilken form for særeje, man vælger.

Skilsmissesæreje er særeje ved skilsmisse, men fælleseje ved dødsfald.

Fuldstændigt særeje er særeje såvel ved skilsmisse som ved dødsfald.

Kombinationssæreje benytter begge former, idet det bestemmes, at arven er henholdsvis skilsmissesæreje/fuldstændigt særeje afhængigt af, om modtageren af arven dør først eller lever længst.

Tal eventuelt med din advokat om det.