Børnetestamente

Hvad er et børnetestamente?

Et børnetestamente er et testamente, som oprettes med henblik på, at du som forælder til dit barn eller dine børn kan få indflydelse på, hvem der skal have forældremyndigheden over dine børn, hvis både du og børnenes anden forælder går bort inden barnet bliver myndig. I børnetestamentet kan du tilkendegive dine ønsker om hos hvem, dine børn skal vokse op.

Hvis I som forældre har fælles forældremyndighed over jeres børn, vil forældremyndigheden automatisk overføres til den efterlevende forælder ved den ene forælders død. Hvis den efterlevende forælder ikke bor sammen med børnene, har andre også mulighed for at søge om forældremyndigheden. Familieretshuset træffer endelig afgørelse om, hvor forældremyndigheden placeres.

Såfremt et forældrepar dør samtidig, eller begge dør inden barnet bliver 18 år, træffer Familieretshuset en beslutning om, hvem der skal have forældremyndigheden. Familieretshuset eller familieretten skal undersøge, om der er oprettet et børnetestamente og skal undersøge muligheden for at efterkomme forældrenes ønsker anført i testamentet. Der må dog ikke være væsentlige forhold som taler imod, at jeres ønsker opfyldes.

Ved at træffe beslutninger på jeres børns vegne på forhånd, er det muligt at undgå eventuelle konflikter som måtte kunne opstå mellem de afdøde forældres efterlevende familier.

Hvis du er enlig med dit barn eller dine børn, kan det også være en god ide at oprette et børnetestamente. Her kan du forklare, hvorfor barnets eller børnenes anden forælder ikke skal have forældremyndigheden. Det kan der være gode grunde til. Herefter er det Familieretshuset, som beslutter, hvem der skal have forældremyndigheden.

Familieretshuset kan bl.a. inddrage følgende i deres overvejelser:

Eksempel 1: M og H har fællesbarnet C. M og H har gyldigt oprettet et børnetestamente, hvori det anføres, at det er deres ønske, at M’s søster, D, skal overtage forældremyndigheden og således varetage C’s interesser i tilfælde af forældrenes død. M og H afgår herefter ved døden i en bilulykke. Da der ikke er væsentlige forhold som taler imod, overtager D forældremyndigheden og skal varetage C’s interesser.

Eksempel 2: M og H har fællesbarnet C. M og H har ikke oprettet et gyldigt børnetestamente og har således ikke taget stilling til, hvem der skal overtage forældremyndigheden i tilfælde af deres død. M og H afgår herefter ved døden i en bilulykke. Herefter beslutter Familieretshuset, hvem forældremyndigheden skal tilkomme. Det vil oftest være den, som står barnet nærmest og som kan sikre den tryggeste og sikreste opvækst, hvis ikke væsentlige forhold taler imod. I vurderingen indgår elementer såsom, hvad der er vigtigst for barnet, barnets mening, barnets modenhed og alder samt udtalelser fra barnets institution. Der vil herefter blive truffet afgørelse efter, hvad der er bedst for barnet.

De to eksempler viser tydeligt, at det er fordelagtigt at oprette et børnetestamente for at sikre dit barn bedst muligt samt undgå eventuelle konflikter mellem efterladte om, hvem der skal overtage forældremyndigheden. Et børnetestamente er typisk en del af et almindeligt testamente. Udover bestemmelsen om hvem der fremover skal have forældremyndigheden over barnet, har arvelader også mulighed for at bestemme, om den nye forældremyndighedsindehaver skal have et sumlegat og/eller et månedligt beløb frem til barnet fylder 18 år.

Skriv til eller bliv ringet op af en advokat

Har du spørgsmål til oprettelse af testamente, kan vi tilbyde gratis rådgivning fra advokater, som samarbejder med Det Gode Testamente.

Find lokal advokat

Få hjælp til udfærdigelse af dit testamente af en advokat fra dit nærområde. Se oversigt over advokater, som samarbejder med Det Gode Testamente.

Gode råd til valg af rådgiver

Her får du fem simple råd, som kan hjælpe dig, når du skal vælge rådgiver til oprettelse af dit testamente.