Fakta om arv og testamente

Her kan du blive klogere på arveloven og arvereglerne. Få viden om blandt andet arveklasser, tvangsarv, uskiftet bo, boafgift, særeje m.m.

Hør en af landets dygtigste arveretsadvokater svare på de oftest stillede spørgsmål om arv og testamente.

Hvis du ikke har oprettet testamente, så er det arveloven, der bestemmer, hvem der arver dig. Arveloven opdeler dine slægtninge i tre arveklasser.
Uskiftet bo betyder, at man ikke skifter, når ens ægtefælle dør, dvs. man udbetaler ikke noget arv til børnene. Børnene får først deres arv, når den sidste af ægtefællerne dør.
Tvangsarv er den del af ens formue, som ens arvinger har krav på at få efter en, og som man derfor ikke kan give til andre ved et testamente.

Hvis du vælger at betænke en eller flere velgørende organisationer i dit testamente, dækker organisationerne helt eller delvist de omkostninger, der er forbundet med udfærdigelsen af dit testamente. Tilskuddet til advokatregningen er skattepligtigt.

Der findes mange forskellige former for særeje, og konsekvensen af at vælge særeje er forskellig alt efter, hvilken form for særeje man vælger.

Hvis du først og fremmest ønsker at betænke din familie, men at der også er en eller flere velgørende organisationer, som du gerne vil støtte, kan du overveje at bruge 30%-løsningen.

Boafgiften (og tillægsboafgift) er en afgift, som skal betales til staten i forbindelse med, at man arver. Det vi i dag kalder boafgift blev tidligere betegnet som arveafgift.

Forskellen mellem en arving og en legatar ligger primært i, hvordan de modtager ejendom eller aktiver fra en afdød persons formue.

Ta’ Arvetesten og bliv klogere på arvereglerne, og hvad du skal være opmærksom på.

Her har du muligheden for at møde Bent, som svarer på nogle af de spørgsmål, som han møder mest om arv og testamente. Om han er Verdens Venligste Advokat, vil vi lade dig vurdere.

Er du i tvivl om betydningen af et specifikt ord? Vi har sammensat en liste med de mest anvendte arveretslige ord og deres betydning.
Her får du fem simple råd, som kan hjælpe dig, når du skal vælge rådgiver til oprettelse af dit testamente.

Har du spørgsmål til oprettelse af testamente, kan vi tilbyde gratis rådgivning fra advokater, som samarbejder med Det Gode Testamente.

Få hjælp til udfærdigelse af dit testamente af en advokat fra dit nærområde. Se oversigt over advokater, som samarbejder med Det Gode Testamente.