Fakta om arv og testamente

Fakta om arv og testamente
Foto: Providence Doucet

 • Arveloven fastsætter, hvordan dine efterladte værdier fordeles, hvis du ikke opretter testamente.
 • Hvis du opretter testamente, har du mulighed for selv at bestemme, hvem der skal arve dig.
 • Du kan oprette et vidnetestamente eller et notartestamente.
 • Det er en god idé at søge juridisk hjælp til at oprette testamente, så du er sikker på, at det du ønsker, også kommer til at ske.
 • Hvis du ønsker hjælp til at oprette testamentet, kan du kontakte en advokat her.
 • Alle organisationerne i Det Gode Testamente yder helt eller delvist tilskud til oprettelse af testamente, hvis organisationen er begunstiget. Læs mere om, hvordan du kan få tilskud til testamentet her.
 • At oprette et testamente er udtryk for omtanke og respekt for dine nærmeste.
 • Arveloven inddeler dine slægtninge i tre arveklasser. Har du ingen slægtninge i første arveklasse, går arven videre til den anden arveklasse og derefter til tredje arveklasse.
 • Efter loven er dine nærmeste arvinger din ægtefælle, dine børn og børnebørn, som er tvangsarvinger og samtidig udgør første arveklasse.
 • Forældre, søskende, nevøer og niecer samt deres børn tilhører anden arveklasse.
 • Bedsteforældre, mostre, morbrødre, fastre og farbrødre tilhører tredje arveklasse.
 • Dine fætre og kusiner er ikke arveberettiget efter loven.
 • Hvis ikke du har tvangsarvinger, kan du bestemme over hele din formue.
 • Hvis ikke du har arvinger i én af de tre arveklasser, tilfalder arven staten.
 • Hvert år tilfalder der staten mellem 70-80 mio. kr., fordi afdøde ikke havde arvinger efter loven, eller havde oprettet testamente.
 • Samlevende er ikke automatisk arveberettiget efter hinanden.
 • Samlevende har ved et udvidet samlevertestamente mulighed for at arve efter hinanden, som var de ægtefæller.
 • Ægtefæller og velgørende organisationer er fritaget for betaling af boafgift.
 • Samlevende, børn og personer, der har haft fælles bopæl med afdøde, skal betale boafgift med 15%.
 • Øvrige slægtninge betaler ca. 36,25% i boafgift.