Få 5.000 kr. i tilskud til testamentet

Hvis du har besluttet dig for at donere en del af din arv til en eller flere organisationer i Det Gode Testamente, dækker organisationerne helt eller delvist de omkostninger, der er forbundet med udfærdigelsen af dit testamente.

Hvad koster et testamente?

Prisen afhænger af testamentets omfang samt, hvor meget tid der bruges til udfærdigelsen. De fleste testamenter koster mellem 4.000 – 8.000 kr. – Du kan altid spørge din advokat, hvad testamentet kommer til at koste.

Hvis du har forberedt dig grundigt eller gjort dig nogle tanker om dine ønsker til testamentet, kan det være med til at mindske den endelige pris.

Alle velgørende organisationer i Det Gode Testamente yder tilskud til oprettelsen af testamenter. Af den organisation, du donerer en del af din arv til, kan du få dækket op til 4.000 kr. plus moms, eller i alt 5.000 kr. til oprettelsen af dit testamente. Tilskuddet til advokatregningen er skattepligtigt.

Forudsætning for tilskud

En forudsætning for at få tilskud til omkostningerne er, at testamentet udfærdiges af en bestallingshavende advokat (eller en jurist med tilsvarende ansvarsforsikring). De fleste organisationer kræver som hovedregel, at testamentet er oprettet for en notar, og en del organisationer vil bede om at få kopi af det notarpåtegnede testamente forud for betalingen.

Derudover afhænger tilskud til oprettelse af testamente til dels af det testamenterede beløb. Minimumsbeløb kan være forskellige fra organisation til organisation.

Du er altid meget velkommen til selv – eller via din advokat – at kontakte den eller de velgørende organisationer, som du ønsker at betænke, for at høre mere om det praktiske.