Boafgift – arveafgift?

Boafgiften (og tillægsboafgift) er en afgift, som skal betales til staten i forbindelse med, at man arver. Det, vi i dag kalder boafgift, blev tidligere betegnet som arveafgift. Det er boet, som betaler boafgiften til staten. Boafgiften trækkes fra den enkelte arvings arv.

Boafgiften er på 15 % for de nærmeste arvinger, og andre arvinger betaler en tillægsboafgift på 25 %.

Boet har et bundfradrag, der ikke skal betales boafgift af, men der skal stadig betales tillægsboafgift. Bundfradraget reguleres hvert år, og i 2024 er bundfradraget 333.100 kr. pr. bo. Hvis afdøde sad i uskiftet bo, er der to bundfradrag.

Hvem?Afgiften
Velgørende organisationer0%
Ægtefæller0%
Børn/børnebørn, særbørn, svigerbørn15%
Samlever med fælles folkeregisteradresse i mindst 2 år15%
Andre36,25%

 

30%-løsningen

Hvis du ønsker at betænke din familie, men der også er en eller flere velgørende organisationer, som du gerne vil støtte, kan du overveje at bruge 30%-løsningen. 30%-løsningen er en ordning, hvor en eller flere velgørende organisationer indsættes i testamentet til at arve 30% af boet på betingelse af, at organisationerne betaler bo- og tillægsboafgifter for de øvrige arvinger.

De øvrige arvinger modtager så 70% af boet og skal ikke betale afgifter. Læs mere om 30%- løsningen her.