Hvad er boafgift – arveafgift?

Boafgiften (og tillægsboafgift) er en afgift, som skal betales til staten i forbindelse med, at man arver. Det vi i dag kalder boafgift blev tidligere betegnet som arveafgift.

Forskellige former for særeje

Ægtefæller og velgørende organisationer er fritaget for at betale afgift. Boafgiften hos de nærmeste arvinger er 15%, mens andre arvinger også betaler en tillægsboafgift på 25%.

Boet har et bundfradrag, som der ikke skal betales boafgift af (men der skal betales tillægsboafgift).

Bundfradraget reguleres hvert år. I 2023 er det 321.700 kr. pr. bo.

Få et overblik over, hvor høj boafgiften er hos de forskellige arvinger i skemaet.

Arving Boafgift
 • Ægtefælle og velgørende organisationer
 • 0%
 • Livarvinger og forældre
 • Samlevere efter 2 år (forudsat de er indsat i et testamente)
 • 15%
  (På arv ud over bundfradraget, som pt. udgør 321.700 kr. pr. bo)
 • Alle andre arvinger
 • 15% i boafgift + yderligere 25% i tillægsboafgift.
  På grund af særlige udregninger blive dette i alt ca. 36,25%