Hvad laver og koster advokaten?

Når man opretter et testamente, er det ikke en betingelse for at det er gyldigt, at det er udarbejdet med hjælp fra en advokat. I princippet kan man selv skrive testamentet, og få det underskrevet for en notar eller for to vidner. Så er testamentet gyldigt.

Ofte vil det dog være en rigtig god ide at kontakte en advokat, hvis man overvejer at oprette et testamente.

Hvem bør kontakte en advokat?

Det er særlig vigtigt at kontakte en advokat, hvis man har mere komplicerede familieforhold, eller ønsker nogle mere specielle ting i sit testamente.
Men også helt ”almindelige” mennesker kan have stor glæde af at tale med en advokat om testamente.
Eksempelvis kan det anbefales at gå til en advokat hvis:

  • Man er en sammenbragt familie med dine, mine og vores børn
  • Man vil begunstige sin familie, og samtidig tilgodese et velgørende formål som man ønsker at støtte
  • Man overvejer at bestemme særeje for sine arvinger, men er i tvivl om, hvilken type særeje
  • Man vil gerne betænke sin samlever – evt. sammen med sine børn
  • Man har en erhvervsvirksomhed

Hvad er advokatens rolle?

Advokaten lytter og spørger ind til dine ønsker, og sørger for, at testamentet bliver formuleret, så man ikke er i tvivl om, at de, der skal læse testamentet til sin tid, forstår dine ønsker.

Advokaten rådgiver dig om de særlige ting, du skal være opmærksom på i den familiesituation, du er i og om andre vigtige juridiske overvejelser – blandt andet om de forskellige typer af særeje, og hvad det har af konsekvenser alt efter, hvilken type du vælger.

Advokaten sørger for, at testamentet bliver skrevet på en måde, så der er taget højde for arvelovens regler. Nogle gange har udtryk, vi bruger i hverdagen, en anden betydning på  “jurasprog”. En lidt forkert formulering kan få alvorlige konsekvenser, og kan i værste fald føre til, at dine ønsker slet ikke bliver opfyldt. Derfor er den rigtige formulering af et testamente helt afgørende.

Når du og advokaten har talt sammen – enten ved et møde, i telefonen eller evt. via e-mail – sender advokaten dig et udkast til et testamente og hvis det er som du gerne vil have det, kan du selv tage op til notaren og få det underskrevet.

Hvad koster det?

Advokatens honorar afhænger naturligvis af, hvor meget tid han eller hun skal bruge på at hjælpe dig med testamentet.

De fleste testamenter koster mellem 4.000 kr. – 8.000 kr. Du kan altid spørge advokaten, hvad testamentet kommer til at koste.

Kan man få tilskud?

Alle organisationer i Det Gode Testamente giver tilskud til advokatregningen, hvis organisationen bliver indsat til testamentet. Læs mere om muligheden for at få op til 5.000 kr. i tilskud: Få 5.000 kr. i tilskud til testamentet, eller ring og tal med den eller de organisationer, som du overvejer at begunstige: Velgørende organisationer.