Hvordan opretter jeg testamente?

Mange tror det er vanskeligt og tidskrævende at oprette et testemente. Men det er ikke svært. Det vigtigste er, at du har gjort dig nogle overvejelser over, hvad du ønsker, der skal ske med din arv.

Er det nødvendigt at kontakte en advokat?

Du behøver ikke kontakte en advokat, men kan godt skrive dit testamente selv.

Hvis du vælger at oprette dit testamente, uden hjælp fra en advokat, kan du selv skrive testamentet, og derefter ringe til din lokale skifteret og aftale et tidspunkt, hvor du kan komme og underskrive testamentet for notaren. Husk at tage billedlegitimation og 300 kr. med til mødet.

Hvis du derimod gerne vil benytte dig af hjælp fra en advokat, kan du kontakte advokaten og aftale nærmere. Ofte vil det ikke være nødvendigt at holde et fysisk møde, men jeres samtale kan foregå i telefon, på mail eller evt. via online møder.

Det Gode Testamente arbejder sammen med en lang række advokater med speciale i familie- og arveret. Her kan du finde en af de advokat i nærheden af, hvor du bor: Find lokal advokat

Hvordan opretter jeg et testamente?

Et testamente skal være skriftligt og skal underskrives enten foran to vidner eller en notar. Vi anbefaler, at du får testamentet underskrevet for en notar, da notaren så opbevarer en kopi af testamentet, så du er sikker på, at det kommer frem, når du dør.

Det vil i de fleste tilfælde være en rigtig god idé at kontakte en advokat, og bede om hjælp til at skrive testamentet. Så er du sikker på at få en god juridisk rådgivning, og at testamentet bliver formuleret rigtigt.

Du kan få mere information under Sådan opretter man testamente. Inden du mødes med en advokat, er det en god idé at være velforberedt. Vores Tjekliste gør det nemt for dig at få et overblik over de ting, advokaten skal vide eller vil spørge dig om.

Hvor meget kan jeg bestemme over i mit testamente?

Hvis du har børn eller ægtefælle, skal de tilsammen arve minimum 25% af det, du efterlader dig. Det kaldes tvangsarv. Hvis du sidder i uskiftet bo, eller har oprettet testamente sammen med din ægtefælle, er der også begrænsninger i, hvor meget du kan bestemme over.
Hvis du ikke har ægtefælle eller børn, og ikke tidligere har oprettet testamente, hvor det er skrevet, at du ikke kan ændre det, så kan du bestemme helt frit over, hvad du efterlader dig.

Du kan fordele både enkelte ting, beløb eller procentdele af din arv til personer eller velgørende organisationer, som betyder noget for dig.

Du kan også indføje bestemmelse om, at dine arvingers arv skal være særeje.

Skal jeg fortælle mine arvinger, at jeg har oprettet testamente?

Nej, du behøver ikke fortælle dine arvinger, når du opretter testamente. Det er en helt privat sag.

Hvis du indsætter en  velgørende organisation, vil mange af organisationerne gerne have lov at sige tak til dig og orientere dig om deres arbejde – men det er helt frivilligt, om du vil fortælle det.

Kan jeg ændre mit testamente?

Ja, som udgangspunkt kan du når som helst ændre hele dit testamente eller enkelte bestemmelser i det.

Dog skal du være opmærksom på, at hvis du har oprettet testamente sammen med din ægtefælle, kan der være nogen begrænsninger. Det er altid en god idé at skrive i et fælles testamente, om den længstlevende kan ændre testamentet, når den første dør.

Gælder reglerne for testamente også for mine livsforsikringer?

Nej, reglerne for testamenter gælder ikke for livsforsikringer og pensionsordninger.

Du skal kontakte dit forsikringsselskab, din bank eller dit pensionsselskab og høre nærmere om reglerne for dine ordninger, og hvad du skal gøre for at sikre, at de bliver fordelt efter dine ønsker.