ISOBROs og Det Gode Testamente Persondatapolitik

1 Generelt

1.1 Denne Persondatapolitik (”Politik”) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i et medlems-/kunde-/ leverandør eller samarbejdsforhold eller som bruger af vores tjenester, herunder ved færden på vores hjemmeside isobro.dk eller på hjemmesiden detgodetestamente.dk. I Politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne Politik og henvende dig til os, hvis der er oplysninger i Politikken, som du ikke kan acceptere. På ISOBRO.dk/privatlivspolitik vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af Politikken.

2 Dataansvarlig

2.1 Den dataansvarlige for behandling af dine personoplysninger er:

ISOBRO
Peter Bangs Vej 5B
2000 Frederiksberg
38 38 46 80
CVR nr. 26 24 31 06

2.2 Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personoplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med Behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering (”GDPR”). I tillæg hertil kommer lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger vedtaget den 23. maj 2018 (”Databeskyttelsesloven”).

2.3 Alle spørgsmål vedrørende nærværende Politik, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke om manglende overholdelse skal i første omgang rettes til isobro@isobro.dk.

3 Personoplysninger, formål, retsgrundlag og dataansvarlige

3.1 Afhængig af om du er kontaktperson hos et medlem, leverandør eller samarbejdspartner, eller du er kursusdeltager eller måske blot bruger af vores hjemmeside, behandler vi forskellige kategorier af personoplysninger om dig til forskellige formål. Nedenfor kan du se hvilke personoplysninger, der indsamles fra dig, hvad formålet med og retsgrundlaget for behandlingen er samt, hvornår oplysningerne slettes:

3.2

Registrerede

Personoplysninger

Formål og retsgrundlag

Sletning

Besøgende på hjemmesiden isobro.dk

Der sker ikke automatisk indsamling af oplysninger, når du tilgår vores hjemmeside isobro.dk.

 

 

Besøgende på hjemmesiden detgodetestamente.dk

Hjemmeside bruger cookies til at tilpasse indhold og annoncer, vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af hjemmesiden med analysepartnere, partnere inden for sociale medier, samt med annonceringspartnere. Sådanne partnere kan kombinere disse oplysninger med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet ved din brug af.

Ved besøg på hjemmesiden detgodetestamente.dk, anvender vi sessions cookies til indsamling af forskellige oplysninger i form af dit cookie-ID, IP-adresse, netværkslokation, operativsystem, browsertype, device og muligvis MAC-nummer, m.v.

Vi bruger også cookies og lignende teknologier på vores hjemmesider til statistiske formål, markedsføring via digitale kanaler og sociale platforme som f.eks. Facebook. I det omfang der gives samtykke til at sætte cookies indsamles oplysninger om din brug af vores hjemmeside, herunder trafikdata, lokaliseringsdata og adfærdsdata samt kommunikationsdata.

 

Formålet er overordnet at udbrede kendskabet til mulighederne for at testamentere til fordel for velgørenhed. Til opnåelse heraf, er formålet med vores behandling af personoplysninger at levere og sikre den nødvendige funktion af hjemmesiden, optimere siden og brugeroplevelsen, sikre hjemmesidens funktionalitet, tilpasse hjemmesidens indretning, samt udarbejde statistik over færden på siden. Videre er formålet med vores behandling at foretage analyser og statistik, at vise dig den version af hjemmesiden, som passer til dine præferencer, få kendskab til hvordan du interagerer med hjemmesiden, hvor ofte du besøger siden og hvad du kigger på, alt sammen med henblik på at give dig personaliseret indhold samt at vise dig relevante annoncer og foretage målrettet markedsføring på tværs af forskellige kanaler og enheder. Til brug herfor samarbejder vi også med forskellige leverandører, som også indsamler og behandler oplysninger om dig ved hjælp af cookies. I hvilket omfang vi behandler dine oplysninger til disse formål, afhænger af omfanget af dit samtykke til cookies.

Retsgrundlaget for behandlingen er:

 • GDPR artikel 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1. Vores legitime interesser er at stille hjemmesiden til rådighed, foretage forbedringer m.v., imagebranding, lave statistik, markedsføring, foretage målrettet annoncering, m.v.
 • Cookiebekendtgørelsen § 3, samtykke til cookies. I cookiebanneret på hjemmesiden giver du samtykke til hvilket cookies, der må sættes.

 

Vi sletter eller anonymiserer data om dit besøg på siden efter endt session og i henhold til diverse cookies udløb, jf. vores cookiepolitik https://www.detgodetestamente.dk/cookie-politik/

Personer som benytter sig af rådgivningstjenesten på detgodetestamente.dkFulde navn, e-mailadresse og telefonnummer samt de personlige oplysninger der måtte være indeholdt i dine spørgsmål/kommunikation til og via rådgivningen. Undlad at kommunikere følsomme oplysninger om sygdom, race, etnicitet, m.v.

Formålet er at sætte dig i forbindelse med vores eksterne rådgivere og videregive dine spørgsmål med henblik på, at du kan modtage rådgivning og svar på dine henvendelser. Du kan se en opdateret liste over vores partnere her.

Retsgrundlaget for behandlingen er:

 • GDPR artikel 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1. ISOBRO’s legitime interesser i at facilitere rådgivningstjenesten samt videregive dine spørgsmål m.v. vil vores eksterne rådgivere.
Vi sletter dine oplysninger senest 1 år efter udgangen af det år, hvor vi modtog din henvendelse.

Personer som tilmelder sig vores nyhedsbreve

Fulde navn, e-mailadresse og organisation.

Formålet er at kunne sende vores nyhedsbrev til dig samt invitere dig til arrangementer

Retsgrundlaget for behandlingen er:

 • GDPR artikel 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1. ISOBRO’s legitime interesser i at sende dig nyhedsbreve og invitationer til arrangementer m.v.

Samtykke til modtagelse af nyhedsbreve m.v. indhentes i overensstemmelse med markedsføringsloven.

Vi sletter dine oplysninger senest 6 måneder efter din afmelding.

Personer der kommunikerer med os

Vi indsamler de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, indholdet af din/vores kommunikation, m.v.

Formålet er at kunne besvare din henvendelse og i øvrigt kommunikere med dig.

Retsgrundlaget for behandlingen er:

 • GDPR artikel 6, stk. 1, litra f, jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1. ISOBRO’s legitime interesse i at kunne besvare din henvendelse og i øvrigt kommunikere med dig.

Vi sletter dine oplysninger senest 3 år efter udgangen af året for vores seneste kommunikation.

Personer som tilmelder sig medlemsmøder, kurser, konferencer, netværk, m.v.

Fulde navn, e-mailadresse og organisation samt titel.

Formålet er afvikling af arrangement, herunder udsendelse af bekræftelse og eventuel faktura, oplysninger om afholdelse, udarbejdelse af deltagerlister og udsendelse til øvrige deltagere, udarbejdelse af kursusbeviser, m.v.

Retsgrundlaget for behandlingen er:

 • GDPR artikel 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1. ISOBRO’s legitime interesser i diverse ekspeditioner og behandlinger forbundet med afvikling af arrangementet.
 • GDPR artikel 6, stk. 1, litra c om retlig forpligtelse, jf. bl.a. bogføringslovens § 10.

Vi sletter dine oplysninger 1 år efter udgangen af det år, hvor du deltog i en aktivitet arrangeret af os. Eventuelle personlige oplysninger, som skal opbevares i medfør af bogføringsloven, slettes 5 regnskabsår efter udgangen af det år, hvor du deltog i aktiviteten.

Kontaktpersoner hos medlemmer

Fulde navn, e-mailadresse, telefonnummer, organisation samt titel.

Formålet er at have kontaktled i vores medlemsorganisationer.

Retsgrundlaget for behandlingen er:

 • GDPR artikel 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1. ISOBRO’s legitime interesser i at kommunikere med medlemsorganisationerne, invitere til arrangementer, orientere om nyt, m.v.

Oplysninger om kontaktpersoner slettes senest 6 måneder efter, at ISOBRO bliver bekendt med, at vedkommende ikke længere er tilknyttet den pågældende medlemsorganisation.

Kontaktpersoner hos leverandører og samarbejdspartnere

Fulde navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse, virksomhed, titel, indhold af korrespondance, alle oplysninger relateret til tilbud, ordre(r), herunder faktureringsoplysninger og betalinger, samt oplysninger relateret til garanti, service, ordrehistorik i øvrigt, m.v.

Formålet er kommunikation, opfyldelse af aftalen, løbende administration af det forretningsmæssige forhold og dokumentation.

Retsgrundlaget for behandlingen er:

 • GDPR artikel 6, stk. 1, litra b, jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1. – opfyldelse af aftale.
 • GDPR artikel 6, stk. 1, litra c om retlig forpligtelse, jf. bl.a. bogføringslovens § 10.
 • GDPR artikel 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1. ISOBRO’s legitime interesser i løbende administration af det forretningsmæssige forhold samt kommunikation.

Oplysningerne slettes automatisk 5 regnskabsår efter det år, hvor aftaleforholdet blev afsluttet, , medmindre det er relevant at gemme oplysningerne i længere tid, fx som følge af relationen eller til brug for administrative forhold, eller for etablering, fastsættelse eller forsvar af retskrav.

Deltagere i arbejdsgrupper, udvalg, bestyrelse, repræsentantskab, branchenævn, m.v.

Fulde navn, e-mailadresse, telefonnummer, organisation/virksomhed samt titel, oplysninger indeholdt i kommunikation, samt oplysninger som er nødvendige for varetagelse af de pågældende opgaver/hverv.

Formålet er varetagelse af løbende drift, herunder kommunikation, tilrettelæggelse af opgaver, sagsarbejde, planlægning og afvikling af møder m.v., udarbejdelse af referater, m.v.

Retsgrundlaget for behandlingen er:

 • GDPR artikel 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1. ISOBRO’s legitime interesser i varetagelse af driftsmæssige opgaver samt sagsarbejde.

Referater fra arbejdsgruppemøder, udvalgsmøder, bestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøder gemmes uendeligt som dokumentation for de vedtagne beslutninger.

Personer der indgår i behandlingen af klager til ISOBRO’s branchenævn

 

Fulde navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse, samt indholdet af klagen.

Formålet er behandling af klager over ISOBRO’s medlemsorganisationer samt kommunikation

Retsgrundlaget for behandlingen er:

 • GDPR artikel 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1. ISOBRO’s legitime interesser består løbende behandling af klager til ISOBRO’s branchenævn samt kommunikation med klager og andre personer.

Oplysningerne slettes eller anonymiseres senest 5 år efter udgangen af det år, hvor der blev truffet afgørelse af ISOBRO’s branchenævn.

Personer der bidrager med deres egen historik eller case

Fulde navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse samt de yderligere personoplysninger, der indgår i casen, fx foto, video, m.v.

 

Formålet er publikation/offentliggørelse på ISOBRO’s hjemmeside, i printmedier, på sociale medieplatforme, i eksterne præsentationer, m.v. samt videregivelse til andre medlemsorganisationer, som er en del af samarbejdet Det Gode Testamente.

Retsgrundlaget for behandlingen er:

 • GDPR artikel 6, stk. 1, litra a, jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, om samtykke.
 • GDPR artikel 9, stk. 2, litra a, jf. artikel 6, stk. 1, litra a, jf. Databeskyttelseslovens § 7, stk. 1, om samtykke.

Oplysningerne slettes senest 2 år efter vores seneste anvendelse.

4 Cookies på detgodetestamente.dk

4.1 På hjemmesiden detgodetestamente.dk bruger vi forskellige cookies til at optimere dit besøg, sikre funktionalitet, generere statistik og optimere annoncering og reklametiltag, herunder på de sociale medier. Vi deler også oplysninger om din brug af hjemmesiden med analysepartnere, partnere inden for sociale medier, samt med annonceringspartnere. Sådanne partnere kan kombinere disse oplysninger med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet ved din brug af. En cookie er en fil, der anbringes på din computers harddisk, smartphone eller andet IT-udstyr. Sådanne cookies gør det muligt for ISOBRO at genkende din computer/IP-adresse og samle information om, hvilke sider du besøger, hvilke funktioner du bruger, herunder hvornår og hvor længe.

4.2 Det er frivilligt, hvilke cookies du vælger at acceptere. Vi placerer først cookies på din computers harddisk m.v., når du har valgt, men du skal være opmærksom på, at ikke alle dele af hjemmesiden detgodetestamente.dk fungerer lige optimalt, hvis du vælger ikke at acceptere cookies.

4.3 Du kan til enhver tid trække dit samtykke til cookies tilbage. Hvis du gør det, bliver de pågældende cookies automatisk blokeret i din browser. Du kan læse mere om cookies i vores cookiepolitik: https://www.detgodetestamente.dk/cookie-politik/

5 Deling af dine personoplysninger

5.1 ​Vi kan dele dine personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os fx med vores IT-drift, hosting, administration, mv. Det betyder, at vi kan dele dine personoplysninger med eksempelvis vores serviceleverandører, It-leverandører, vores tekniske support og vores bank, revisor, og lignende, samt, og afhængig af dit cookiesamtykke, med analysepartnere, partnere inden for sociale medier og annonceringspartnere.

5.2 I tillæg til ovenstående så deler vi dine personoplysninger i det omfang, vi er forpligtede hertil, fx som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder eller, såfremt du konkret samtykker hertil.

5.3 Vi kan også i særlige tilfælde dele kontaktoplysninger på kontaktpersoner hos vores medlemsorganisationer med ansatte i andre medlemsorganisationer, hvis vi skønner, det er sagligt og relevant for alle parter fx i forhold til at indgå i eller etablering af en arbejdsgruppe.

6 Deling af dine personoplysninger med modtagere uden for EU/EØS

6.1 Enkelte af vores serviceleverandører befinder sig uden for EU/EØS. Det forekommer derfor, at vi deler dine personoplysninger med modtagere i lande uden for EU/EØS. Dette forudsætter dog, at:

 • det pågældende land eller den internationale virksomhed har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau som fastslået af Europa-Kommissionen;
 • der mellem os og den pågældende modtager af dine personoplysninger er indgået standardbestemmelser om databeskyttelse vedtaget af Europa-Kommissionen og det vurderes, at pågældende land eller den internationale virksomhed har et beskyttelsesniveau der i det væsentlig svarer til beskyttelsesniveauet i EU;
 • den pågældende modtager er certificeret jf. artikel 42 i Persondataforordningen; eller
 • den pågældende modtager har et sæt godkendte bindende virksomhedsregler (Binding Corporate Rules).

6.2 Det kan også ske, at vi anmoder om dit samtykke til overførsel til modtagere beliggende uden for EU/EØS, eller at dette er nødvendigt som følge af en aftale med dig eller foranstaltninger truffet i anledning af aftale med dig. Disse undtagelser for overførsel er omfattet af Persondataforordningens artikel 49.

6.3 Du kan til enhver tid få oplysning om eller eventuelt en kopi af hvilke fornødne garantier, der udgør grundlaget for overførsel af personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS eller, såfremt der anvendes undtagelser som nævnt i Persondataforordningens artikel 49, hvilke undtagelser der lægges til grund for en eventuel overførsel

7 Dine rettigheder

Indsigt

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Du kan anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. 

Berigtigelse og sletning

Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig

Begrænsning af behandling

Du har, under særlige omstændigheder, ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.

Dataportabilitet

Du har ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Indsigelsesret

Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personoplysninger i de tilfælde, hvor vores behandling er baseret på artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Det fremgår af Politikken i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål.

Tilbagekaldelse af samtykke 

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. 

7.1 Du kan skrive til isobro@isobro.dk for at gøre brug af én eller flere af ovenstående rettigheder.

7.2 Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

8 Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive personoplysninger

8.1 Såfremt du er forpligtet til at give personoplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne. Hvis du ikke vil afgive de personoplysninger, som vi beder om, så kan det have den konsekvens, at vi ikke kan levere de tjenester m.v. til dig, som du efterspørger.

9 Sikkerhed

9.1 ​​​​​​​I ISOBRO er vores behandling af personoplysninger underlagt vores IT- og Sikkerhedspolitik. Vores IT- og Sikkerhedspolitik indeholder ligeledes regler for gennemførelse af risikovurdering og konsekvensanalyse af eksisterende, samt nye eller ændrede behandlingsaktiviteter. Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores behandling af personoplysninger til databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

10 Klage til tilsynsmyndighed

10.1 ​​​​​​​Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet, Carl Jacobsensvej 35, 2500 Valby, telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk

11 Opdatering af denne Politik

11.1 ​​​​​​​Vi gennemgår regelmæssigt Politikken for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Politikken kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer af Politikken vil blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen med en opdateret version af Politikken.

Denne Politik er seneste opdateret den 11. april 2023.