Privacy Policy

PRIVACY POLICY FOR DET GODE TESTAMENTE
Kræftens Bekæmpelse har, som mandatar for sammenslutningen af velgørende organisationer bag Det Gode Testamente (”KB” eller ”vi”) udviklet portalen Det Gode Testamente (”Portalen”). I gennem Portalens advokatrådgivning får du mulighed for at komme i kontakt med vores samarbejdspartnere, som er en række advokater med speciale inden for familie- og arveret (”Partnere”). Vores Partnere kan hjælpe dig med at udarbejde et testamente der tilpasses dine ønsker, og besvare dine spørgsmål om familie- og arveret.

For at vi kan hjælpe dig i kontakt med vores Partnere har vi brug for at indsamle og behandle oplysninger om dig. I disse vilkår beskriver vi, hvordan vi indsamler, bruger, videregiver og beskytter dine oplysninger, når du bruger Portalen. Herudover beskriver vi dine valgmuligheder, når vi behandler dine oplysninger.

Når du accepterer vilkårene accepterer du, at vi behandler de oplysninger, som du har givet til os herunder, at oplysningerne videregives til vores Partnere. Du kan se den nuværende liste over vores Partnere her. Du accepterer også, at der løbende kan tilføjes nye Partnere.

HVEM ER VI
Kræftens Bekæmpelse som mandatar for sammenslutningen af velgørende organisationer bag Det Gode Testamente
Strandboulevarden 49
2100 København Ø
CVR-nr: 55629013
Tlf.: 35257461
E-mail: info@detgodetestamente.dk

OPLYSNINGER VI INDSAMLER OM DIG
Oplysninger som du giver til os
Vi har brug for en række oplysninger om dig, for at du kan benytte dig af Portalen. Når du henvender dig til vores Partnere via Portalen vil du afgive følgende oplysninger om dig selv:
– din e-mailadresse,
– dit navn
– dit telefonnummer

Du har mulighed for at stille spørgsmål mv. direkte via Portalens advokatrådgivning. Vi vil i den forbin-delse også behandle alle øvrige oplysninger, som du vælger at give til os.
Vi anbefaler, at du kun skriver de nødvendige følsomme oplysninger direkte i Portalen.

Oplysninger, som vi indsamler om dig

Vi kan indsamle en række oplysninger om dig via cookies på Portalen. Det kan f.eks. være oplysninger om hvordan du bruger Portalen og det indhold som du får vist i Portalen, hvad du kigger på, hvilke søgninger du laver osv.
Du kan læse mere om cookies i vores cookie politik her.

HVAD BRUGER VI DINE OPLYSNINGER TIL
Personoplysninger bruges til at videreformidle og gennemføre den tilbudte advokatrådgivning, som oplysningerne er afgivet i forbindelse med.

Oplysningerne bruges herudover til undersøgelser og analyser, der er rettet mod forbedring af Portalen og Det Gode Testamente. Når oplysninger bruges i sådanne sammenhæng sørger vi for at anonymisere dine oplysninger, så de ikke længere kan føres tilbage til dig.

De oplysninger, som vi i øvrigt indsamler om dig igennem cookies, bruger vi til at forbedre Portalen, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse vores indhold. Oplysninger om brugen af Portalen bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

OPLYSNINGERNE BEHANDLES FORTROLIGT OG SIKKERT
Behandling af dine oplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert.

Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Videregivelse og behandling af dine oplysninger hos tredjeparter

KB videregiver ikke dine personoplysninger til andre, medmindre du har givet udtrykkeligt samtykke til det.

Ved at acceptere disse vilkår giver du dit udtrykkelige samtykke til, at de oplysninger du har givet til os i Portalen videregives til vores Partnere. Vores Partnere er selvstændigt ansvarlige og behandler dine personoplysninger efter databeskyttelsesreglerne.
Vi drifter selv Portalen. Der er således ikke andre, som i den forbindelse får adgang til personoplysninger om dig.

I forbindelse med visse forretningstransaktioner, i tilfælde af fusion, erhvervelse eller salg af aktiver, vil dine oplysninger kunne blive overført til en anden velgørende organisation eller forening. Hvis overførslen vil medføre en væsentlig ændring i brugen af de oplysninger, vi har indsamlet eller modtaget om dig, vil du blive gjort opmærksom på dette.

HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE OPLYSNINGER?
Vi opbevarer og behandler de oplysninger, som du har afgivet i forbindelse med anvendelse af Portalen. Vi vil opbevare dine oplysninger i en rimelig periode efter at du har givet dem til os, med henblik på backup og eventuelle retlige krav, herefter vil vi slette dine oplysninger.

Vi kan anonymisere dine oplysninger med henblik på at benytte dem til forbedring af Portalen og Det Gode Testamente. Oplysningerne vil blive anonymiseret på en sådan måde, at de ikke kan føres tilbage til dig. Sådanne oplysninger vil vi kunne opbevare og behandle i længere tid.

Vi gør dog opmærksom på, at vi i øvrigt kan have dine oplysninger fra en anden sammenhæng. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter et samtykke du har givet i den forbindelse eller i henhold til en anden behandlingshjemmel.

DINE RETTIGHEDER
Du kan til enhver tid bede os om at ændre eller rette i de oplysninger vi behandler om dig, ved at kontakte os.

Du har ifølge persondatalovgivningen ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling. Hvis du ikke længere ønsker at gøre brug af Portalen kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Hvis du mener vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med loven, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Henvendelse omkring vores behandling af dine persondata kan ske på vores e-mail info@detgodetestamente.dk.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her.