Nemme trin til oprettelse af testamente

Mange danskere går med tanken og intentionen om at skrive et testamente. Men de synes det er en uoverskuelig opgave og bliver derfor ved med at udskyde det. Der behøver dog ikke være så langt fra tanke til handling. Hvis du følger disse seks simple trin, er du godt på vej.

1. Få overblik over din samlede formue

Start med at udarbejde en liste over dine aktiver og din gæld. Din samlede formue beregner du ved at trække din gæld fra dine aktiver.
Dine aktiver kan f.eks. være værdien af din bolig, boligindskud, bil, indbo, møbler, smykker, værdipapirer, livsforsikringer, bankkonti, kontante beløb og eventuel overskydende skat osv.
Din gæld kan være boliglån, andre lån, kassekredit, eventuel restskat og andre udgifter som du har forpligtet dig til.
Du kan eventuelt bruge tjeklisten til oprettelse af testamente.

2. Udarbejd en oversigt over dine legale arvinger

Det er arveloven, der bestemmer, hvem og hvordan arven efter dig fordeles. Hvis dine ønsker for, hvordan arven skal fordeles svarer til reglerne i arveloven, behøver du ikke at oprette et testamente. Ønsker du, at arven skal fordeles på en anden måde, end arveloven foreskriver, skal du oprette et testamente. Du bør derfor danne dig et overblik over, hvem der er dine arvinger efter arveloven.

1. arveklasse er din ægtefælle og dine livsarvinger – dvs. børn, børnebørn osv.
2. arveklasse er dine forældre og deres livsarvinger – dvs. dine søskende, nevøer og niecer, deres børn osv.
3. arveklasse er dine bedsteforældre og deres børn. Bemærk, at dine fætre og kusiner ikke er arvinger efter loven.

3. Beslut dig for hvem der skal arve – og hvad de skal arve

Når du opretter et testamente har du mulighed for at betænke personer, eller velgørende organisationer, som har en særlig betydning for dig. Skriv en liste med de personer og/eller organisationer, som du ønsker at betænke i dit testamente. Overvej også, hvad dine arvinger skal arve. Det kan være bestemte genstande, et bestemt beløb, bestemte andele af din formue eller den resterende formue, når tvangsarv og eventuel anden arv er betalt.

4. Kontakt en advokat

Du kan i princippet skrive dit testamente selv, men vi anbefaler altid, at du får hjælp af en advokat. Med advokatens hjælp sikrer du dig, at dit testamente bliver tilpasset netop dine ønsker og samtidigt er juridisk holdbart. Advokaten kan også besvare de spørgsmål som du måtte have i forbindelse med oprettelse af testamente.

Mange tror, at advokatsalæret for oprettelse af et testamente er en dyr affære, men det er sjældent tilfældet. Advokatsalæret afhænger først og fremmest af, hvor meget tid advokaten skal bruge. Derfor betaler det sig at være velforberedt til dit møde med advokaten.

Hvis du på forhånd har forberedt dig på de spørgsmål, som en advokat typisk vil stille, er det i langt de fleste tilfælde ganske enkelt og ligetil for en advokat at oprette dit testamente, og dermed heller ikke særlig dyrt. Udgiften er under alle omstændigheder lille i forhold til den tryghed, du får ved at vide, at du har sikret dine arvinger samt de værdier, du ønsker at give videre.

5. Forbered dig på advokatens spørgsmål

  • Beskriv din familiesituation. Er du eller har du været gift? Er du samlevende? Har du børn?
  • Sidder du i uskiftet bo? – Medbring kopi af skifteretsattesten (se eventuelt ordlisten)
  • Har du tidligere oprettet et testamente? – Medbring kopi af testamentet.
  • Hvem ønsker du at betænke i dit testamente? Medbring en liste med navne og adresser på de personer og/eller organisationer, som du vil betænke, eventuelt også CPR- og/eller CVR-numre, hvis du har det.
  • Hvordan ønsker du, at arven skal fordeles? Fordelingen kan angives i procenter; i bestemte beløb; i aktiver; eller som restarven efter at tvangsarv og når eventuel anden arv er betalt.
  • Ønsker du at betænke en velgørende organisation i dit testamente?
  • Ønsker du, at arven efter dig skal være modtagerens særeje?
  • Hvem skal betale afgiften af arven?


Husk at medbringe legitimation på dig selv til mødet med advokaten.

6. Få testamentet registreret hos notaren i skifteretten

Når dit testamente er formuleret, som du ønsker det, skal det underskrives af to vidner (vidnetestamente) eller af notaren (notartestamente) for at opnå gyldighed. Vi anbefaler altid, at testamentet bliver underskrevet og registreret hos notaren i din lokale skifteret.

Vælger du et notartestamente, skal du underskrive foran notaren. Notaren skal samtidigt sikre sig din identitet, og at du er ved din fornufts fulde brug ved oprettelsen af testamentet. Testamentet underskrives i to eksemplarer. Du beholder selv originalen, og kopien registreres i Centralregistret for Testamenter og opbevares i den lokale skifteret. Det er din garanti for, at dit testamente altid kommer frem – også selvom originalen måtte være bortkommet. Kopien af dit testamente har samme gyldighed som originalen. Det koster 300 kr. at få testamentet registreret hos notaren. Du skal huske at medbringe billedlegitimation. Du kan finde din lokale skifteret på www.domstol.dk.

Flere artikler om oprettelse af testamente