Astma-Allergi Danmark

Astma-Allergi Danmark er en patientforening, som arbejder for, at alle berørt af astma, allergi, høfeber og eksem får en bedre hverdag.

Astma-Allergi Danmark
Universitetsparken 4
4000 Roskilde
Tlf: 43 43 59 11
CVR: 55 33 50 28
astma-allergi.dk

Andreas Westergaard

Kontakt Andreas på:
Tlf.: 53 59 32 80
E-mail: aw@astma-allergi.dk

Astma-Allergi Danmark arbejder for et bedre liv for alle med astma og allergi, deres pårørende og dem, der brænder for sagen. Det gør vi blandt andet ved at:

  • give råd og vejledning til mennesker berørt af astma, allergi, høfeber og eksem
  • indsamle viden om, hvordan hverdagen ser ud for patienter og pårørende
  • følge med i – og støtte – forskningen
  • forebygge astma og allergi gennem formidling af viden
  • sætte politisk fokus på området


I dag er omkring 1,5 millioner danskere berørt af astma, allergi eller en anden overfølsomhedssygdom, og tallet er stigende.