Cystisk Fibrose Foreningen

Din arv kan skabe bedre og længere liv for børn og voksne med cystisk fibrose

Cystisk Fibrose Foreningen

Cystisk Fibrose Foreningen
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
Tlf.: 43 71 43 44
CVR: 48 61 20 16
www.cff.dk

Kontaktperson for CFF
Maria Olesen

Kontakt Maria på:
Tlf.: 30 73 53 70
E-mail: mo@cff.dk

Cystisk fibrose er en alvorlig sygdom, der påvirker flere organer

Cystisk fibrose er en medfødt og livstruende sygdom, som påvirker flere af kroppens organer og udvikler sig gennem hele livet. Flere får på et tidspunkt brug for en organtransplantation for at overleve.

Børn og voksne med cystisk fibrose bruger 1-3 timer om dagen på livsnødvendige behandlinger foruden indlæggelser og månedlige hospitalskontroller. Der er stor forskel på sygdommens grad og udvikling hos den enkelte, men fælles for alle er, at de kæmper hver dag og håber på, at forskerne finder løsningen, der kan kurere eller stoppe sygdommen.
I dag er det kun halvdelen af alle med cystisk fibrose, som bliver mere end 46 år, men der sker hele tiden fremskridt i forskningen, og der er håb om, at de nye generationer, der vokser op, lever endnu længere.

Vi arbejder for at skabe bedre og længere liv med cystisk fibrose

Cystisk Fibrose Foreningen tilbyder støtte og rådgivning om cystisk fibrose, og arbejder på at udbrede kendskabet til sygdommen. Vi kæmper for, at alle med cystisk fibrose tilbydes den bedst mulige behandling og de bedst mulige vilkår, og vi støtter forskning i sygdommen.
Cystisk Fibrose Foreningen er den eneste forening, der samlet varetager cystisk fibrose ramte og deres families interesser.

Din arv kan gøre en stor forskel for børn og voksne med cystisk fibrose

Når du betænker Cystisk Fibrose Foreningen i dit testamente, er du med til at sikre, at Cystisk Fibrose Foreningen også i fremtiden kan støtte forskning inden for cystisk fibrose og tilbyde støtte og rådgivning til børn og voksne med cystisk fibrose og deres familier.

Få tilskud til advokatregningen, når du betænker Cystisk Fibrose Foreningen

Har du besluttet dig for at betænke Cystisk Fibrose Foreningen i dit testamente, betaler vi gerne advokatomkostningerne for dig. Vi giver tilskud på op til 5.000 kroner inkl. moms til dit testamente.

Kontakt os for at høre nærmere eller få din advokat til at henvende sig til os.

Cystisk Fibrose Foreningen