Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade

Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade – for et samfund, der lytter til og støtter alle berørt af spiseforstyrrelse og selvskade

Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade
Krumtappen 2, 5. sal
2500 Valby
Tlf.: 35 36 49 13
CVR: 16 88 11 71
spiseforstyrrelse.dk

Janne Bruvoll

Kontakt Janne på:
Tlf.: 51 17 75 78
E-mail: janne@spiseforstyrrelse.dk

Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade arbejder for at forebygge spiseforstyrrelser og selvskade og forbedre vilkårene for de ramte og deres pårørende. Vi er en landsdækkende forening med mere end 20 års erfaring og med afdelinger i København, Aarhus, Odense, Aalborg og Næstved og en række digitale tilbud.

Hvert år rådgiver og støtter vi mere end 4.000 mennesker, der har brug for hjælp til at håndtere spiseforstyrrelser eller selvskade. I vores rådgivning tilbyder vi også samtalegrupper, undervisning til pårørende og individuelle forløb.

Størstedelen af vores rådgivning udføres af vores omkring 200 frivillige. Ofte har de frivillige personlige erfaringer med spiseforstyrrelser eller selvskade. Andre er pårørende eller arbejder professionelt med spiseforstyrrelser eller selvskade.

Vi forebygger spiseforstyrrelser og selvskade, når vi taler med skolebørn i hele landet om sunde kropsidealer og opfordrer voksne til at være gode rollemodeller, og når vi uddanner fagpersoner som lærere, pædagoger og sundhedsplejersker i at spotte og håndtere spiseforstyrrelser og selvskade hos børn og unge mennesker.

Vi yder behandling til mennesker med mildere symptomer på spiseforstyrrelse, som sjældent får tilbudt den nødvendige hjælp i det offentlige.

Vores videnscenter skaber ny viden om spiseforstyrrelser og selvskade, og vi deler ud af vores viden til foredrag, workshops og debatter i hele landet.

Vi ved, at spiseforstyrrelser og selvskade som oftest er et tegn på mistrivsel og er en måde at håndtere svære livsbetingelser på. Som eneste patient- og pårørendeforening på området giver vi mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade en stemme. I medierne og overfor politikere dokumenterer vi udfordringer og peger på politiske og praktiske løsninger, der vil forbedre den hjælp, mennesker med spiseforstyrrelser eller selvskade tilbydes i det offentlige.

LMS