Frelsens Hær

Giv din tro på livet videre

Frelsens Hær

Frelsens Hær
Frederiksberg Allé 9
1621 København V
Tlf.: 33 31 41 92
CVR: 43 41 73 12
frelsenshaer.dk

Kontaktperson Frelsens Hær
Lars Lydholm

Kontakt Lars på:
Tlf.: 28 14 94 72
E-mail: ll@fhmail.dk

Hos Frelsens Hær rækker vi ud til mennesker, der lider afsavn og nød. Over hele landet får 160.000 mennesker hvert år hjælp gennem Frelsens Hærs lokale menigheder, væresteder, herberger og krisecentre, ligesom tusindvis af familier i hele landet modtager feriehjælp og julehjælp fra Frelsens Hær.

Når mennesker søger hjælp hos Frelsens Hær, bliver den første kontakt ofte indledningen på en proces, der på længere sigt fører til positive forandringer. Eksempelvis udfører Frelsens Hær en opsøgende indsats blandt familier, der har fået julehjælp, hvor de blandt andet med tilbud om rådgivning, netværksgrupper og bisidderordninger får støtte til at komme videre i tilværelsen.

Hvis du vil give din tro på livet videre, kan vi fortsætte vores arbejde for de fattigste mennesker i Danmark.

Frelsens Hær er fritaget for arveafgift, hvilket betyder at hele det beløb der testamenteres, vil komme udsatte grupper til gavn.

Frelsens Hær