Fugleværnsfonden

Sammen giver vi naturen et hjem

Fugleværnsfonden

Vesterbrogade 140
1620 København V
Tlf. 33 28 38 39
CVR: 10 38 43 89
fugleværnsfonden.dk

Ane Scheel

Kontakt Ane på:
Tlf.: 23 28 40 87
E-mail: as@fuglevaernsfonden.dk

En broget fluesnapper sætter sig gerne på en gren i en lys løvskov. Den vipper med halen og kaster sig ud efter flyvende insekter i det åbne terræn. Desværre er der færre insekter at fange, fordi naturen er trængt, og færre gamle træer at bygge rede i. Siden slutningen af 1970’erne er ynglebestanden faldet med mere end 75 procent.

Men det er ikke for sent at hjælpe.

Stubbe Sø er et af de naturreservater, hvor den brogede fluesnapper har let ved at finde både redekasser og møre træer, som den kan bygge rede i. Med dit bidrag kan vi gøre endnu mere for den brogede fluesnapper og mange andre arter, som har det svært i den trængte natur.

Din arv går til at beskytte især sårbare fuglearter og opkøbe naturområder
I Fugleværnsfonden er formålet helt enkelt: at skabe levesteder for de vilde fugle. Især for de sårbare fuglearter, der har brug for nogle af de naturtyper, der er under allermest pres. Vores mål er at sikre så meget fuglerig danske natur som muligt.

Indtil videre er det blevet til 24 små og store naturperler, som vi hver dag arbejder for at beskytte, bevare og udvikle, så fuglene kan yngle, finde føde og raste i fred.

Betænker du Fugleværnsfonden i dit testamente, går pengene til:

Opkøb af sårbar natur, så vi sammen kan sikre levesteder for fremtidens flora og fauna.

Naturformidling, som skaber større forståelse for naturforvaltning og naturkvalitet.

Målrettet beskyttelse og genopretning af naturen i vores 24 naturreservater. Det kan for eksempel være høslæt, rydninger, kreaturafgræsning, etablering af fuglesikre yngleøer. Og meget, meget mere.

Om Fugleværnsfonden
Fugleværnsfonden har eksisteret siden 1966. Mere end 50 års arbejde har givet gode langtidsholdbare resultater. Takket være over 250 frivillige tilknyttet fondens naturreservater samt en ulønnet, dedikeret bestyrelse og – ikke mindst – takket være mange gode samarbejdsparnere, bidragsydere og arvgivere gennem årene rækker fondens arbejde for fuglesagen allerede langt ind i fremtiden.

Vil du høre mere?
Hvis du beslutter dig for at betænke Fugleværnsfonden i dit testamente, kan du altid få gratis bistand og rådgivning af en advokat. Læse mere på www.fuglevaernsfonden.dk/testamente eller kontakt Fugleværnsfondens Ane Scheel på telefon 23284087 og mail as@fuglevaernsfonden.dk