Parasport Danmark

Parasport Danmark er et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund. Vi arbejder for, at alle mennesker med handicap eller særlige behov skal have mulighed for at dyrke idræt.

Parasport Danmark
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
Tlf.: 43 26 26 26 
CVR: 44 30 13 18
parasport.dk

Hanne Hede_sort_hvid
Hanne Hede

Kontakt Hanne på:
Tlf.: 20 33 37 78
E-mail: hhe@parasport.dk

I Parasport Danmark arbejder vi hver dag for at kunne give alle børn, unge, voksne og ældre med handicap mulighed for at være fysisk aktive og indgå i sociale fællesskaber. Vi hjælper ikke-aktive i gang med idræt, vi rådgiver privatpersoner, vi understøtter vores mange medlemsforeninger, og vi tilbyder kurser, landsdækkende turneringer og tværgående aktiviteter på alt fra motions- til landsholdsniveau.

Vi samarbejder med idrættens specialforbund og kæmper for, at langt flere idrætsforeninger landet over bliver klædt på til at inkludere mennesker med handicap, så det altid er muligt at finde et idrætstilbud i nærheden.

Vi arbejder desuden på at udbrede kendskabet til parasporten i den brede offentlighed og kæmper de politiske kampe, der skal være med til at sikre, at alle mennesker med et handicap eller et særligt behov har mulighed for at dyrke idræt, bevæge sig, motionere og konkurrere i et berigende og attraktivt, socialt fællesskab.

Det gør vi, fordi idræt giver livsglæde, et socialt netværk og træning, der er med til at øge graden af selvstændighed og selvhjulpenhed i dagligdagen. Med andre ord kan det at kunne tage del i idrættens fællesskaber få en livsændrende betydning for mennesker med handicap.