SIND

Betænk SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed i dit testamente

SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
Tlf: 35240750

CVR: 27 11 97 19
SIND.dk

Helene Kemp

Kontakt Helene på:

Tlf: 21 54 28 14 
E-mail: hke@sind.sl

SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed har siden 1960 arbejdet for at skabe forståelse og tolerance for mennesker med sindslidelse og deres pårørende.

SIND er for alle

SIND er for pårørende, professionelle, mennesker med psykisk udfordringer og alle andre, der interesserer sig for psykisk sundhed. SIND er tværpolitisk og samler alle typer medlemmer.

SIND hjælper

SIND fungerer både som brobygger mellem de daglige oplevelser i psykiatrien og de informationer, som embedsmænd og politikere baserer beslutninger på, og SIND hjælper også, når den enkelte familie eller sindslidende pludselig står i en svær situation. Fx via SINDs landsdækkende og gratis telefonrådgivning – 70 23 27 50. SIND står i hele Danmark bag fx tilbud om dialog, information, bisiddere, uddannelse og rådgivning samt meningsfuldt samvær med ligestillede. Dertil kommer oplysningsarbejde og politisk indflydelse.

SIND bliver hørt

I medierne citeres SIND meget ofte. Omtalen gælder både kommentarer til aktuelle sager og mere langsigtet ekspertise. SIND har desuden god kontakt til politikere og embedsmænd. Både formelt via de høringssvar, SIND som repræsentant i fx Danske Handicaporganisationer er berettiget til at afgive, og uformelt, når udspil og lovforslag tager form. SIND har også repræsentanter i en lang række lokale og landsdækkende udvalg, råd og nævn.

SIND inspirerer og engagerer

SIND bruger blot få penge på løn. Aktiviteterne drives især af flere hundrede frivillige. SIND bruger mange ressourcer på at hjælpe dem, som skal hjælpe andre. Fx via oplæring, kurser og løbende støtte. SIND inspirerer også omverden via konferencer og lejlighedsvis støtte til forskningsindsats.

Med dit testamente bidrager du fx til:

  • Gratis landsdækkende og fortrolig telefonrådgivning, som alle kan kontakte
  • SIND-rådgivninger, væresteder, klubber og lokalafdelinger over hele Danmark
  • Politisk indflydelse på Christiansborg, i regionerne og i kommunerne
  • Formidling af viden om sindslidelser og psykisk sårbarhed