Søg her:

Aidsfondet

AIDS-Fondet Giv en gave for livet gennem dit testamente AIDS-Fondet Vestergade 18E 1456 København K Tlf.: 88 33 56 00 CVR: 10 61 98 07 aidsfondet.dk

Skifteformer – skiftet og uskiftet bo

Uskiftet bo Ved udlevering af et bo til uskiftet bo udskydes arven efter førstafdøde ægtefælle. Det har således virkning for arvingerne efter førstafdøde, da de

Bobestyrer

En autoriseret bobestyrer udpeges af skifteretten og foretager bobehandling i forbindelse med et dødsfald. En bobestyrer er autoriseret til at administrere din formue og dit

Arveafkald

Er det muligt at give afkald på sin arv? Testators testationskompetence kan udvides ved, at en arving giver et uforbeholdent afkald eller en arveafkaldserklæring på

Arveklasser

Hvem arver, hvis jeg ikke efterlader ægtefælle eller børn? Livsarvinger kan henføres under første arveklasse. Denne klasse omfatter således slægtninge i nedadgående linje herunder børn,

Tvangsarv – og hvem tilkommer den?

Ægtefælle og livsarvinger er tvangsarvinger. Disse kan ikke gøres arveløse. Livsarvinger er børn, børnebørn, oldebørn mv. En samlever er ikke arving, og derfor heller ikke

Formue

En persons formue omfatter alt, hvad denne ejer og som samtidig kan værdiansættes i penge. Der er således tale om summen af alle de værdier,

Konkurrencebetingelser

Konkurrencebetingelser Sådan deltager du: Alt, hvad du skal gøre for at være med i konkurrencen, er at udfylde formularen i arvetesten samt acceptere gældende betingelser

Parasport Danmark

Parasport Danmark Parasport Danmark er et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund. Vi arbejder for, at alle mennesker med handicap eller særlige behov skal have mulighed for